Nederlands

Delflandlaan 17
1062EA Amsterdam
Nederland

Privacy statement KWF

Inleiding

KWF Kankerbestrijding is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website en haar donateurs van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers en donateurs worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

KWF Kankerbestrijding houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
KWF Kankerbestrijding
Delflandlaan 17
1062 EA Amsterdam

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag. KWF Kankerbestrijding staat geregistreerd onder nr. 1062509.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening, wanneer je doneert, een publicatie bestelt, gebruik maakt van de interactieve diensten, andere diensten van KWF Kankerbestrijding afneemt of anderszins contact heeft met KWF Kankerbestrijding, legt KWF Kankerbestrijding gegevens vast. KWF Kankerbestrijding gebruikt deze gegevens om haar statutaire taken en haar overige dienstverlening uit te voeren.
Bovendien worden gegevens van donateurs gebruikt om hen te informeren over nieuwe activiteiten van KWF Kankerbestrijding. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. Je hebt recht op inzage, correctie en het verwijderen van jouw persoonsgegevens.

Indien je geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunnen klanten hun gegevens hiertegen laten blokkeren door een briefje te sturen naar:

KWF Kankerbestrijding
Delflandlaan 17
1062 EA Amsterdam